Ochrona przed korozją

Lakiery antykorozyjne zgodne z EN ISO 12944

Dzięki własnym badaniom i rozwojowi zawsze o jeden krok wyprzedzamy rynek naszymi systemami o wysokiej jakości, zgodnymi z EN ISO 12944. Powłoki antykorozyjne firmy Rembrandtin chronią to, co musi przetrwać wiele lat: od słupów wysokiego napięcia, poprzez mosty, aż po konstrukcje stalowe lub urządzenia przemysłowe.

Systemy powlekania najwyższej jakości – zawierające rozpuszczalniki, ubogie w rozpuszczalniki i wodorozcieńczalne – wytrzymują najwyższe obciążenia. Rembrandtin wypowiada walkę korozji, zarówno w przypadku nowych konstrukcji, jak również przy renowacji istniejących obiektów.

Najróżniejsze uwarunkowania środowiskowe i wpływy pogodowe mogą w wysokim stopniu zaszkodzić budowlom i konstrukcjom stalowym. Systemy ochrony antykorozyjnej firmy Rembrandtin są dostosowane do różnych stopni obciążenia i dbają na całym świecie o bezpieczeństwo w branży zaopatrzenia w energię, komunikacji i różnych dziedzinach przemysłu.


Zdjęcia